Home2021

Blog

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway.

Apartman ve site tercihinin karşılaştırması değişen yaşam alışkanlıkları sonrasında üzerinde fikir birliğine varılamayan konular arasında yer alır. Kalabalıklaşan şehirler, yoğunlaşan kent merkezleri ve artan mesai saatleri sonrası hayatımıza giren site kavramı; konut tercihlerini önemli derecede etkilemeyi başardı. Her ikisinin de kendisine özgü avantajları ve dezavantajları bulunan apartman mı site mi sorusuna yanıt olacak karşılaştırma sonuçlarını...

Dış cephe için ısı yalıtım malzemeleri mantolama adı verilen imalatta kullanılan ve farklı ısıl iletkenlik katsayılarına sahip olan alternatiflerden oluşur. Bina dış duvarlarında tuğla, bims veya gazbeton kullanıldığın ısı yalıtım gereksinimlerini karşılamak için kullanılan dış cephe ısı yalıtım malzemeleri; günümüzde kanuni bir zorunluluk haline gelmiştir. Isınma ve soğutma giderlerini düşüren mantolama uygulamaları için piyasada yaygın...

Tarihsel sıralamada mimarlık akımları sanat anlayışının nasıl geliştiği hakkında fikir verir. Doğduğu topraklarda başlayan ve tüm dünyayı etkileyen en önemli mimarlık akımları, yaşadığımız topraklarda da etkisini hissettirmeye başarmıştır. Genel hatları ile İtalya’da doğan pek çok akımın arkasında dini motivasyonlar yatarken, her akımın en önemli temsilcisi Hristiyanlık inancına ait kutsal mekanlar olmuştur. Aydınlanma çağı ile birlikte...

Kaba inşaatta kullanılan kalıp malzemeleri dökümü gerçekleştirilen betonu koruyana kadar muhafaza etmek amacı ile kullanılır. Kaba inşaat aşamasının başlangıcından bitişine kadar devam eden kalıp işleri, proje gereksinimleri ve maliyet beklentilerine göre farklı kaba inşaat kalıp malzemeleri ile tamamlanır. Statik proje takımında yer alan kalıp projesinde belirtilen ölçülerde betonarme yapı elemanlarının inşa edilebilmesi için doğru malzeme...

Sitede yaşamanın avantajları ve dezavantajları karşılaştırıldığında, avantajların ağır bastığı görülebilir. Sitelerin inşa edilebilmesi için geniş bir alana ihtiyaç duyması, yerleşim merkezlerinden uzakta yapılmasına yol açar. Bu durum büyük bir handikap olarak görülürken, sadece bu nedenle bile sitede oturmanın büyük bir artı olduğunu düşünen çok sayıda insan bulunur. Verilen örnek bile sitede oturmanın avantajları ve dezavantajları...

Mimari projede aşamalar işveren taleplerinin belirlenmesi ile başlar ve uygulamaya hazır projenin tamamlanması ile son bulur. Yapının doğuş hikayesinin başladığı mimari proje aşaması, hayal gücü ve teknik detayların harmanlanması ile tamamlanır. Hazırlanan proje doğrultusunda hayata geçecek olan yeni yaşam alanlarının tüm sorumluluklarının bilincinde olan mimarlık ofisleri; sağlam, işlevsel ve estetik tasarımları ile istenen şartlar için...

Binalarda dış cephe kaplama alternatifleri maliyet, bölge özelliği ve yasal sınırlandırmalar gibi kriterler eşliğinde farklı seçenekler içerir. Klasik tarzda bilinen mantolama gibi bina dış cephe kaplama çeşitleri her ne kadar yaygın kullanıma sahipse, yeni nesil dış cephe kaplama olarak nitelendirilebilecek farklı mimari özellikte estetik seçeneklerin kullanımı ile karşılaşmak mümkündür. Binaların inşa edilme amacı, inşa edildikleri...

İnşaat tamamlanma süreleri yapı ve inşaatı üstlenen firma özelinde değişir. Binaya ait kat sayısı, alan ve malzeme detayları inşaat için harcanacak süreyi etkilerken; işçilik kalemini oluşturan değişkenler yapımı üstlenen inşaat firması nezdinde değerlendirilir. İnşaat yapım süresi düzenli organizasyon, güçlü finansman ve standartlarca belirtilmiş süre sınırlandırmalarına göre çeşitlenir. İnşaat ne kadar sürer sorusuna doğru yanıt verilebilmesi...