Home2021

Blog

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway.

Dış cephe boyalarında seçenekler mevsimsel koşullara bağlı olarak farklı özellikte alternatiflerle çeşitlendirilmiştir. Yapı malzemelerini koruma ve yapının mimari albenisini kazandırmak adına kullanılan dış cephe boya malzemeleri, yüzeylere yapılan doğru analiz sonrası seçilmelidir. Hem estetik hem de koruyucu özellikte ürün seçeneklerinin bulunduğu boya kategorisinde malzeme seçimi kadar uygulamanın da doğru yapılması önemlidir. Dış Cephe Boyalarının Özellikleri...

İç mekanlarda tasarım belirlenmiş bir konsept doğrultusunda mekanların her detayına uyarlanır. İç mimarlık çalışmaları arasında yer alan ve yaşam alanlarının iç detaylarının tamamına dokunan tasarım ayrıntıları, güçlü bir hayal gücü ile muhteşem sonuçların ortaya çıkmasını sağlar. İç mekan tasarımı yaparken tüm iç mimarlık tekniklerinin kullanılması ve doğru bakış açıları ile iyi hayal güçlerinin birleştirilmesi gereklidir....

Bursa’da inşa edilen yeni projeler aileniz ve sevdikleriniz için yenilikçi yaşam alanları kazandırıyor. Güzel ve kullanışlı mekanlar inşa eden Elber İnşaat tecrübesi ile insan yaşamına duyarlı olarak geliştirilen yeni projelerde yerinizi alabilirsiniz. Konut ve işyeri alanında geliştirilen Bursa’da yeni inşaat projeleri, yeni nesil mimari tasarım detayları ve kaliteli inşaat malzemeleri ile sizlere güvenli mekanlar sunar....

İnce inşaatta kullanılan yapı malzemeleri kaba inşaat aşamasında inşa edilen yapısal sistemi kaplama amacı ile kullanılır. Mimari öğeler olarak da isimlendirilebilen ince inşaat malzemeleri; bina tesisat ve taşıyıcı sisteminin gizlenmesi amacı için kullanılır. Yapılara son dokunuşların bu malzeme grubu ile yapılması nedeni ile seçilen her malzemede kalite öncelik olmalıdır. Kaba inşaat aşamasının tamamlanması ardından ince...

Sitelere yönetici seçimi yanlış veya eksik bilinenler nedeniyle tartışmalara yol açan pek çok şaibeli işlemi beraberinde getirir. Toplu yaşam kurallarının belirlenmesi ve sitede ortak alan kullanımından yapılacak bakım-tamirat kararlarının verilmesi kadar pek çok konuyu ilgilendiren site yöneticisi seçimi, Kat Mülkiyeti Kanunu 35. maddesinde ayrıntılı olarak işlenmiştir. Yaşam alanlarınız için yönetici seçerken haklarınızı ve uygulamanın kanuni...

Dış cephelerde mantolama uygulaması ısıl konfor ve enerji tüketim gerekliliklerinin sağlanması adına yapılır. Yaşam alanlarını ısıtma/soğutma ihtiyaçları için düşük enerji kullanımı sağlayan dış cephe mantolama, sadece bütçeyi değil yaşam alanlarının konforunu artırmaya da destek olur. Doğru uygulama yapıldığında enerji tasarrufu açısından önemli kazanımlar elde edilen uygulamanın pek çok farklı avantajı bulunur. Dış Cephe Mantolama Nedir?...

Sürdürülebilir mimarlık kavramı doğa ve insanın uyum içinde hareket etmesi amacından türemiştir. Çevreye en az şekilde zarar veren ve minimum enerji tüketen tasarım ihtiyacının ortaya çıkardığı sürdürülebilir mimari kavramı, yapı ve çevresinin insanlarla olan ilişkisini tanımlar. Binaların ekosisteme en az zarar verecek tasarımlara sahip olmasının amaçlandığı bu yaklaşıma dünyadan ve Türkiye’den önemli örnekler verilebilmektedir. Kaynakların...

İnşaat sözleşmeleri yapımı gerçekleştirilecek yapılara ilişkin müteahhitler ile arsa sahiplerinin hakları için sınırların çizildiği yasal evraklardır. Hayata geçirilecek taşınmaz eserin özellikleri, yapım şartları ve sözleşme taraflarının yasal yükümlülükleri ile hakları; karşılıklı imzalanan inşaat sözleşmesi ile belirlenir. Tarafların sözleşme şartlarına uymamaları halinde cezai yaptırımlarında da yer aldığı bu evraklar imzalanmadan, arsa üzerine planlanan yapının inşa edilmesi...

Ortak alanların site ve apartmanlarda kullanılması Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilir. İlgili kanunun 28. maddesi uyarınca belirlenen sınırlar dahilinde site ve apartman ortak alanların kullanımı ile ilgili her detay netleştirilmiştir. Yönetim tarzından kullanım ücretlendirmesine kadar her esasın belirlendiği kanun, tüm kat maliklerini bağlamaktadır. Site ve Apartman Ortak Alanların Kullanımı Yönetmeliği Amacı Nedir? Ortak alanların kullanımına...

Dış cephelerde tasarımlar yapıya görsel bütünlük kazandırarak estetik duruş kazanmasına katkı sağlar. Bina dış kabuğunun göze hoş gözükmesi için bazı kriterler bulunurken, mimari projede yer alan bu alan; yapı kullanım amacına ve çevre şartlarına uyumlu tasarım özellikleri içerir. Dış cephe tasarımı yapının albenisini artırabilecek önemli detayların başında gelir. Bu nedenle tasarımlarda iyi mimarlık becerisi izlerinin...