LPG’li Araç Apartman ve Site Otoparkına Girebilir Mi?

15 Mayıs 2022by tebegroup_editor

LPG’li araçların site ve apartman otoparkına girişi güncel mevzuata göre yasak olsa da konu ile ilgili tartışmalar sürmektedir. LPG’li araç kapalı otopark yönetmeliğine göre  LPG ve CNG yakıt kullanan araçların apartman ve sitelerle birlikte AVM’lerin, iş merkezlerinin ya da farklı yapılara ait kapalı otoparklara giriş yapmaları yasaklanmıştı. Bunun nedeni ise oluşabilecek herhangi bir ateş türü harekette, havaya göre daha ağır olan hazın alevlenerek çevreye önemli zarar vermesidir. Ölüme sebebiyet verebilme riskinin yüksek olması nedeniyle LGP’li araçların apartman ve site otoparkına girişi yasaklanmışken, 04.11.2020 tarihli ve 31294 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler” ile birlikte bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

LPG’li Araç Kapalı Otopark Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı Mı?

LPG’li araçların kapalı otoparklara girişine ilişkin yönetmelik geride bıraktığımız yıllarda yenilendi. 4 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler” ile birlikte LPG’li araçların alışveriş merkezlerinin otoparkına girişine izin verildi. AVM otoparklarına giriş için bazı şartlar aranırken, ilgili şartlar şu şekildedir:

  • Araç tescil belgesinde, aracın LGP’li olduğu belirtilmelidir.
  • Aracın geçerli muayenesi bulunmalıdır.
  • LPG’li araçların girebileceği AVM kapalı otoparkları, Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) hizmet yeterlilik belgesi ve itfaiye teşkilatından uygun görüş almış olmalıdır.
  • LPG’li araçlar, birinci bodrum katından daha aşağıdaki katlardaki kapalı alanlara giremeyecektir.
  • Araçların alınacağı otoparklar ile LPG’li araçların giriş ve çıkışları ayrı olarak düzenlenmelidir.

Site ve Apartman Otoparkına LPG’li Araç Girebilir Mi?

Site ve apartman otoparkına LGP’li araç girişi kapalı otoparklar için yasaktır. Otoparkın açık olması halinde ise LPG’li araçların otopark girişine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

LPG’li Araçların Kapalı Otoparklar İçin Riskleri Nelerdir?

LPG’li araçların kapalı otoparka ilişkin riskleri ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle LPG’li araçların apartman ve site otoparkına girişi yasaklanmıştır. Bahsi geçen risklerin temelinde, gazın havadan ağır olması nedeniyle tabana inmesi yatmaktadır. Bu durumun yol açabileceği riskler şu şekilde sıralanabilir:

  • Olası LPG kaçaklarında yerde kalan gaz, herhangi bir ateşle patlayarak çevreye ve insanlara zarar verebilir.
  • Site ve apartman otoparkının yeterli havalandırmaya sahip olmaması, LPG kaçağında gazın uzaklaştırılamamasına yol açar.
  • Mevcut LPG kullanan araçların yeterliliklerinin bulunmaması, risklere karşı önlem alınmasını olanaksızlaştırmaktadır.

LPG’li Araçlara İlişkin Apartman ve Site Yönetiminin Rolü Nedir?

Apartman ve site yönetiminin LPG’li araçlara ilişkin yaklaşımları gerek “Binanın Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gerekse “Kat Mülkiyeti Kanunu” ile ellerini güçlendirmektedir. Gerek bu iki yönetmelik, gerek mevzuat açısından LPG ve CGN yakıtı kullanan araçlara ilişkin kat maliklerinin taleplerinin herhangi bir anlam ifade etmemektedir. Kanunlar ve yönetmelikler her ne kadar yönetimin lehine olsa da LPG’li araçların apartman ve site otoparkına girişi ile ilgili yasaklamaya ilişkin bir tabela asılması faydalı olacaktır.

tebegroup_editor