Home2021

Blog

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway.

İnşaat ruhsatı herhangi bir yerde başlanması gereken binalar için izin belgesi niteliğindedir. Ruhsatı olmayan binalar izinsiz yapılmış bina olarak kabul edilir. Bina fark edildiğinde durdurulur veya yıkılır. İnşaat ruhsatı genellikle arsanın bağlı olduğu belediyelerden alınmaktadır. Bazı arsalar bulundukları konum itibari ile belediyeye bağlı değillerdir. Bu durumda olan arsaların ruhsatları valiliklerden alınmalıdır. İnşaat yapmak istenilen arsa...

Sitede yaşamak ebeveynlerin çocuklarının gelişimi için atabileceği en önemli adımlardan biridir. Sitede daire sayısı fazla olduğu için aynı yaşta çocukların olması yaşanabilecek bir durumdur. Çocukların yaşıtları ile oyunlar oynaması kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Müstakil evlerde yaşayan çocuklar, varsa kardeşleri ile vakit geçirirler. Sitede yaşayan çocuklar müstakil evlerde yaşayan çocuklara göre daha sosyal ve özgüvenli...

Kentsel dönüşüm deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde dayanıklı olmayan binaların yeniden inşa edilmek üzere yıkılmasıdır. Yıkılan bina ve konutların yerine deprem gibi doğal afetlere daha dayanıklı yapılar oluşturularak can ve mal kaybı önlenebilir. Kentsel dönüşüm şartlarında risk grubunda olan yapıtları yıkarken içerisinde ikamet eden bireylere kira ve kredi yardımı yapılmaktadır. Bireylerin bu yardımlardan yararlanabilmesi için...

Apartman ve siteler için tadilat yönetmeliği ortak yaşam alanlarında yaşayan kişilerin görev ve sorumluluklarını tanımlaması açısından önemli bir düzenlemedir. Kat Mülkiyet Kanunu ile hayatımıza giren tadilat hukuku, hak ve özgürlüklerimizin çerçevesini belirleme açısından önemli içeriklere sahiptir. Apartman ve site sakinlerinin tadilat konusundaki söz hakkını tanımlayan bu düzenleme ile pek çok detay çözüme kavuşturulmuştur. Apartman ve...